प्रधानमन्त्रीलाई भाजपा नेताको चिठ्ठीः विमानस्थल खतराको सूचीमा