सरकारलाई गिरोह र स्वार्थी समूहले चलाइरहेको नेता सिंहको टिप्पणी