आर्थिक सूचकाङ्क सकारात्मक रहेको अर्थमन्त्रीको दाबी