प्रेस स्वतन्त्रता खोस्न किन हुन्छ प्रहरीको प्रयोग ?