तेजाब आक्रमणमा परेकी सम्झनाको परिवारलाई तीन लाख राहत