प्राविधिक सहायताका निम्ति आपूर्तिमन्त्र यादवको अनुरोध