आर्थिक समृद्धि सरकारको प्राथमिकतामा: मन्त्री अधिकारी