निषेध उल्लङ्घन गरी अमेरिका प्रबेश गर्नेलाई शरण नमिल्ने