बम्जनको आश्रममा अनुयायीको हत्या भएको प्रमाण फेला !