चीन घेर्ने अमेरिकी रणनीतिमा नेपाल फस्यो, भारतले के गर्छ ?