सञ्चारकर्मी र सञ्चारगृहलाई सक्षम बनाउनुपर्छः मुख्यमन्त्री राई