अंग्रेज फौज त्यागेर किरात धर्मका महागुरु बने फाल्गुनन्द