पत्रकार सम्मेलनको खामले पत्रकारिता झ्वाम, खामका विरुद्ध पत्रकार महासंघ