क्रियाशीलताको प्रमाण नमाग्ने शर्तमा पत्रकार महासंघमा लागेको ताला खुल्यो