इण्डो प्यासिफिक रणनीति कार्यान्वयनमा सेना प्रयोग गर्ने तयारी