मुलुकको एकीकरण गरेकाले पृथ्वीनारायणको सम्मानः रक्षामन्त्री