जापानी विदेशमन्त्रीको नेपाल भ्रमण पूरा, फ्रान्स प्रस्थान