विकास र समृद्धिका लागि राष्ट्रिय सहमति आवश्यकः प्रचण्ड