आफैंले नेतृत्व गरेको नेकपा अवैधजस्तो लागेको छः प्रचण्ड