प्रदेश राजधानीको बहसमा जग्गा व्यापारीदेखि पत्रकारसम्मका स्वार्थ