संविधान संस्थागत गर्नमा सरकार चुकिरहेको छः नेता सिंह