राम र्कीको चुनावी वाचा-घर घरमा एक बोतल दूधको आजबाट शुभारम्भ