सरकारले कि निर्णय नसच्याउनु पर्छ, कि चिया बगान फाँड्न दिनु पर्छ