त्रिविको जग्गामा पम्मदेखि भट्टीसम्म, रकम कर्मचारीको खल्तीमा