Logo

सुन्नुहोस् श्री स्वस्थानी व्रत कथाको एघाराैँ अध्याययुवटुब मार्फत होर्नको लागि यहाँ क्लिक गनुहोला
https://youtu.be/FHlWqS-B2hQ 
फेसबुक मार्फत होर्नको लागि यहाँ क्लिक गनुहोला
https://www.facebook.com/sajilokh/videos/2194797640783924/
(स्वस्थानी व्रत कथामा उल्लेखित सबै विषय र प्रशंगमा सजिलो खबरको सम्पादन समूह सहमत छैन । कथाका विषयमा सामाजिक बहस हुन आवश्यक छ भन्ने मान्यता राख्तछ ।)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्